شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 جدول شماره 8 وضعيت خيابانهاي مورد احداثي و تعريض طرح بازنگري منطقه 4 اصفهان در خصوص احداث خيابان با عرض 36 متر در حد فاصل خيابان علامه اميني تا مشتاق سوم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/09/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/01/19 گزارش کارشناسی  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-