شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص دستورالعمل شماره 12/1/3313 مورخ 2/ 12/ 61 با موضوع استمرار قانون اصلاحات ارضي دوره طاغوت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/02/09 نامه دولت  
1363/04/21 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1368/12/08 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-