شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه 7/ 1/ 1363 مجمع عمومى سازمان صنايع ايران و غيره

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/11/27 استعلام دیوان عدالت اداري  
1368/10/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1369/03/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-