شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به قانون ضبط اسكناس‌هايي كه به‌طور غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند مصوب 1359/2/17 شوراي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/09 لايحه  
1360/08/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-