شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعليل كارخانه‌هاي كشور در خصوص نحوه اداره موقت كارخانه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/07/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 گزارش کارشناسی  
1398/06/12 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-