شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري به محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتي چابهار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/07/11 لايحه  
1398/10/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/11/08 نامه استمهال  
1398/11/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-