شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/12/22 استفساريه  
1376/03/10 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 73
1379/03/30 نامه دولت  
1379/10/20 نامه شوراي نگهبان  
<<< عناوين مرتبط >>>
طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-