شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/06/19 نامه اشخاص  
1392/06/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/07/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/07/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-