شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/10/20 طرح  
1390/10/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1390/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1390/11/12 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-