شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 10/ 5/ 1374 معاون اجرايى قوه قضائيه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/04/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/05/25 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1377/05/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-