شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 3 /10/ 1369 شورايعالى شهرسازى و معمارى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/11/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/04/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1380/10/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-