شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 12 صورتجلسه يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قم مورخ 1385/12/7

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/09/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/11/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-