شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/10 لايحه  
1398/07/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 57 - 60 - 75 - 85
1398/08/01 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1398/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
1398/10/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/02 نامه دولت  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 60 - 110
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 3
1399/06/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/07/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1399/07/10 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-