شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/10 لايحه  
1398/07/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 57 - 60 - 75 - 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-