شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص پرداخت سود وام سهامدار موضوع ماده 2 تصويب‌نامه هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/05/05 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1377/05/27 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/02/07 تصويت نامه هيات وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-