شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/12/28 استعلام اشخاص  
1380/02/18 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 127
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1378/08/10 مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور  
1378/11/20 نظر شوراي نگهبان در خصوص مصوبه اوليه مجلس در مورد صلاحيت‌هاي رئيس مجلس  
1378/12/09 مصوبه نهايي مجلس در خصوص صلاحيت‌هاي رئيس مجلس  
1378/12/10 نظر شوراي نگهبان در خصوص مصوبه نهايي مجلس در مورد صلاحيت‌هاي رئيس مجلس  
1379/05/04 نامه رئيس مجلس در خصوص اصل 127  
1379/05/30 نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 127  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-