شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/10/04 طرح  
1390/10/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1390/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1390/10/28 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-