شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 15/22 مورخ 1374/1/8 وزير دادگسترى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/10/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/05/19 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1382/10/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-