شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 8 ماده 59 تعرفه عوارض محلي شهر كرمانشاه در سال 1395

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/08/12 گزارش کارشناسی  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-