شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/06/03 استفساريه  
1362/07/14 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 69
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-