شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/04/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/07/17 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1369/08/01 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-