شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (سهامي عام)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/05/05 مصوبه هيات وزيران  
1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1384/05/31 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1385/01/20 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-