شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ابطال تبصره 1 بند «الف» مصوبه شماره 52373/ت 15649/ه مورخ 11/ 8/ 1377 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/07/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/10/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/11/02 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-