شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/06/25 لايحه  
1382/10/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/11/04 نامه استمهال  
1382/12/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-