شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تشكيل هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيرو‌هاي مسلح

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/07/18 لايحه  
1393/11/20 نامه دولت  
1395/12/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/01/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/01/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/01/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/02/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-