عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >28272610987321< صفحه 8 از 28 (1377 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش نهصد و نود و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/19ادعاي خلاف شرع بودن بند 14 ماده 3 و ماده 4 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 1382/5/19 هيئت وزيران
گزارش نهصد و نود و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/13اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)
گزارش نهصد و نود و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/13ادعاي خلاف شرع بودن هشتمين جلسه شوراي تخصصي دانشگاه جامع علمي كاربردي مورخ 1395/4/21
ادعاي خلاف شرع بودن بند چهارم بخشنامه شماره 95105-1393/11/12 استانداري آذربايجان غربي در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداري از تفكيك املاك
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 200/94/94- 1394/10/5 و رديف 577 از جدول ضميمه اين بخشنامه درخصوص جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره‌گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي براي اجرا در سال 2016
گزارش نهصد و نود و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/13ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 16621/300 مورخ 1394/4/1 معاونت معماري و شهرسازي و دبيرخانه شوراي‌عالي معماري و شهرسازي
ادعاي خلاف شرع بودن فصل ششم آيين‌نامه داخلي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1386/3/20 وزارت نيرو
گزارش نهصد و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/11ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 64 مورخ 1393/2/25 و بند 3 مصوبه شماره 66 مورخ 1393/3/10 شوراي شهر سنگان
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 26 مورخ 1392/9/12 شوراي اسلامي شهر استهبان
گزارش نهصد و نود و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/31لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
گزارش نهصد و نود و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/23لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
گزارش نهصد و نود و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/23لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار مورخ 1392/8/11 و ماده 4 آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مورخ 1392/8/11
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 و بندهاي 1 الي 33 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
گزارش نهصد و نود و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/20لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) و (ج) موضوع 7 هشتادمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1393/9/1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گزارش نهصد و هشتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/16ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 56-107/09-24105-1391/12/5 و نامه شماره 72-107/09-24105 مورخ 1392/3/7 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1392/12/25 كميسيون طرح تفصيلي شهر خرم آباد
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2/91/1670 – 340 مورخ 1391/12/13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 بخشنامه شماره 3/92/87 – مورخ 1392/2/31 بانك سپه
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه يكصدودوازدهمين جلسه مورخ 1387/8/14 شوراي اسلامي شهر بروجن
گزارش نهصد و هشتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/16لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
گزارش نهصد و نودمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/16لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
گزارش نهصد و هشتاد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/07لايحه هواي پاك
طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
گزارش نهصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/07ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 و بند 3 ماده 47 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1392
ادعاي خلاف شرع بودن دستور اداري شماره 1000/93/1041-1393/2/10 سازمان تأمين اجتماعي
گزارش نهصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/07ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 44/1/44437 مورخ 1391/11/14 استانداري خوزستان و رديف 2 جدول ضريب عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه شماره 1/100/3999-1391/9/1 شهرداري اهواز
ادعاي خلاف شرع بودن بخش‌هاي دوم و سوم ماده 6 مصوبه شماره 69641/3-1392/11/13 شوراي اسلامي شهر گرگان و بخش‌هاي دوم و سوم ماده 17 عوارض و بهاي خدمات شهري شوراي اسلامي شهر گرگان در سال 1394
گزارش نهصد و هشتاد و سومين و نهصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/26ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 و 27 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 1364/7/17 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن تفاهم‌نامه (ارسال الكترونيكي اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق) شماره 8/7/25002-1389/12/23 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان ثبت احوال كشور
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 7 بخشنامه شماره 4/77811-1392/5/12 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1276/100-1368/12/26 وزارت نيرو و بخشنامه شماره 52535/31/100-1379/8/23 وزارت نيرو
گزارش نهصد و هشتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/19ادعاي خلاف شرع بودن بند (ط) ماده 17 شرايط عمومي پيمان
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1521-1386/4/18 اداره كل نظارت بر بانك‌ها
گزارش نهصد و هشتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/18لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
گزارش نهصد و هفتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/11ادعاي خلاف شرع بودن مواد 17 و 8 از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه 1210-1394/8/19 شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب 1387/12/20 شوراي‌عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11 مصوبه شماره 41364/300-1393/8/6 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
گزارش نهصد و هشتادمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/11لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور
لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش نهصد و هفتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/09ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 3064-1385/7/3 سازمان ملي زمين و مسكن
v  >28272610987321< صفحه 8 از 28 (1377 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-