عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران1393/12/06
لايحه رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور1393/12/06
استفساريه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در خصوص اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1393/12/04
قانون اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران1393/11/28
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي1393/11/26
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي تهران1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان رضوي1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)1393/11/22
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان1393/11/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان1393/11/04
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس1393/11/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي1393/11/02
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين1393/11/01
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر1393/10/10
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي1393/08/28
قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته1393/08/04
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1393/07/09
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان1393/06/26
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن (12-8 آذر ماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي)1393/06/26
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1393/06/19
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران1393/05/29
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان1393/05/27
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران1393/05/27
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور1393/05/27
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1393/05/27
لايحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت1393/05/13
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير1393/05/13
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها1393/05/12
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري1393/05/12
طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور1393/05/12
لايحه الحاق تشريفات (پروتوكل) آمادگي، واكنش و همكاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1393/05/12
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي1393/05/12
طرح الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1393/05/12
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غير مترقبه1393/05/06
طرح اصلاح قانون موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن1393/05/06
لايحه تعيين حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني1393/04/25
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام)1393/04/25
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)1393/04/24
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي1393/04/22
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران1393/04/22
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث1393/04/21
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه1393/04/21
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري1393/04/21
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه1393/04/10
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)1393/04/10
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند1393/04/10
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتوكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني1393/04/10
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين1393/04/10
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس1393/04/10
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1393/04/09
اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي1393/04/09
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي1393/04/08
طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت1393/04/02
لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي (1387 هجري شمسي)1393/04/01
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1393/03/31
لايحه موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين1393/03/31
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران1393/03/31
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي1393/03/31
طرح حذف نام پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي1393/03/31
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو1393/03/31
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران1393/02/31
اساسنامه شركت توليد نيروي برق لوشان1393/02/09
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1392/12/14
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي1392/12/12
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو1392/12/12
لايحه بودجه سال 1393 كل كشور1392/12/06
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن1392/11/30
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي1392/11/26
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران1392/11/26
اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي1392/11/21
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي1392/11/20
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي1392/11/20
اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران1392/11/20
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي1392/11/20
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان1392/11/19
لايحه سه‌دوازدهم بودجه 1392 كل كشور1392/11/14
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري جمهوري اسلامي ايران1392/11/14
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز1392/10/21
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي1392/10/08
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور1392/10/03
طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم1392/09/16
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت1392/09/06
لايحه اصلاح قانون دريايي ايران1392/09/06
طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشيِ احداث شده توسط خيّران1392/08/18
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك1392/08/18
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري1392/08/14
طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور1392/08/08
لايحه حمايت از خانواده1392/08/07
طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان1392/08/06
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1392/07/14
طرح يك‌فوريتي تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريسي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني1392/07/14
تعداد كل رديف : 525   
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-