عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >53525113121110321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها1394/07/05
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور1394/07/05
قانون پيشگيري از وقوع جرم1394/06/30
قانون تصويب تشريفات (پروتكل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1394/06/04
قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه1394/06/04
قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها1394/06/04
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني1394/06/04
قانون موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر1394/06/04
قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1394/06/04
قانون تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه1394/06/04
تعداد كل رديف : 525   
v  >53525113121110321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-