مقدمه
ماده واحده «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري» در جلسه مورخ 28 /4 /1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
شرح و بررسي
1) در بند «ت» ماده (2) عبارت «كالاهايي كه در جريان آزاد قرار ندارند» ابهام دارد.
2) در بند «4» ماده (3) از آن جهت كه بازرسي‌هاي گمركي از كالاها و وسايل حمل و نقل محدود به وجود گزارش يا ظن قوي مبني بر تخلف شده است مي‌تواند از جهت لزوم رعايت اصول امنيت ملي محل تأمل باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-