لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

مقدمه
«لايحۀ معاهدۀ استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره» كه در تاريخ ۲۸ /۹/ ۱۳۹۵ اعلام وصول در جلسۀ علني مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
تبيين و بررسي
ذكر اين نكته لازم است كه براساس رويۀ معمول شوراي نگهبان، معاهدات اين­گونه از اين حيث كه به لازم­الاجرا دانستن اِعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت متعاهد مي‌انجامد و مستلزم تأييد صحت قوانين و آيين‌دادرسي قوۀ قضائيۀ آن كشور خواهد بود يا به اين دليل كه بعضي از امور را به دادگاه­هاي كشور طرف معاهده ارجاع مي­دهد كه موجب اِعمال اثر بر احكامي خواهد شد كه در آن دادگاه­ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي­گردد،‌مغاير با موازين شرع اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-