لايحه موافقت‌نامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه‌هاي نيس و لوكارنو
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
«لايحه موافقت‌نامۀ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه‌هاي نيس و لوكارنو» در جلسۀ علني مورخ ۹ /۶ /۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و نزد شوراي نگهبان ارسال گرديد. شوراي نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به اين لايحه، به دليل اينكه بند «4» ماده (1) موافقتنامه لوكارنو اشاره به فهرست طبقات و طبقات فرعي، نموده كه به اين موافقتنامه پيوست شده است و نزد شوراي نگهبان ارسال نگرديده، اظهارنظر خود را منوط به ارائه فهرست مزبور نمود.
حال مجلس در مصوبه اصلاحي خود پيوست مذكور را ارسال نموده است. پيوست مزبور ناظر به طبقه‌بندي بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي مي‌باشد كه براساس آن كليه كالاهاي صنعتي در چندين طبقه اصلي طبقه‌بندي شده و در ذيل هر طبقه اصلي، كالاهاي زيرمجموعه به عنوان طبقات فرعي ذكر گرديده‌اند و همچنين توضيحاتي درخصوص اينكه چه كالاهايي مشمول اين طبقات مي‌شوند، ارائه شده است.
نكته‌اي كه درخصوص اين پيوست‌ها وجود دارد، بكارگيري برخي تعابير و لغات غيرفارسي است كه البته در بسياري از موارد مصطلح و تخصصي مي‌باشند، نظير «پانل» و «كاناپه» (صفحه 10)، «كوسن»، «كوبلن» (صفحه 11)، «فلاسك»، «ديناميك» (صفحه 15)، «برانكارد» (صفحه 20) و ... .
لازم‌به ذكر است شوراي نگهبان در اظهارنظر خود، در دو مورد تذكراتي را نسبت به مصوبه مجلس وارد نموده بود كه در مصوبه اصلاحي يك مورد آن (اصلاح عنوان موافقتنامه) اعمال گرديده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-