لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور
باتوجه به اصرار مجلس بر تبصره «1» ماده (5)، ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين تبصره باقي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-