طرح استفساريه چگونگي امهال وام
(اعاده شده)

باتوجه به اصلاح صورت گرفته و تصريح به اينكه سود تسهيلات موضوع اين استفساريه برعهده دولت مي‌باشد، ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-