فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان رمضان و سالار محمدزاده مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن صورتجلسه مورخ 18/ 5/ 1386 نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري، اطلاعات و جهاد كشاورزي.
بررسي: صورتجلسه مذكور اظهارنظر در مورد ملكيت دولت نسبت به زمين مورد ادعاي شاكي مي‌باشد و نزاع مورد نظر نزاع و موضوع شخصي بوده و رسيدگي به آن مرتبط به فقهاي محترم شوراي نگهبان نمي‌باشد بلكه مرجع رسيدگي به آن قوه قضائيه مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-