فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 455- ق مورخ 7/ 12 /59:
لايحه‌ي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز 5/ 12/ 59 در خصوص اصلاح لايحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه آمبولانس مورد نياز دانشگاه تهران، در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-