فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1391ـ ق
تاريخ: 1360/8/23
شوراي محترم نگهبان
لايحه توقف اجراي احكام و دستورهاي اجرايي دادگاه‌هاي صالحه و مراجع ثبتي در مورد اسناد اجاره محل‌هاي مسكوني كه دو فوريت آن در جلسه 1360/8/21 به تصويب رسيده است در جلسه روز يكشنبه 60/8/24 مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.
خواهشمند است ساعت 9/5 صبح روز مزبور در جلسه علني حضور به هم رسانيد.

اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-