فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/17528

تاريخ: 1399/3/7

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 5854/‏535 مورخ 20/‏02/‏1399 و پيرو نامه شمارة 17416/‏102/‏99 مورخ 30/‏02/‏1399؛

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي

در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 30/‏02/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- اطلاق عبارت سود و كارمزد در ماده 11، نسبت به مواردي كه نامشروع است، خلاف موازين شرع شناخته شد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-