فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان» كه در تاريخ 23 /4/ 1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 25 /8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است.
شرح و بررسي
با توجه به اينكه بر طبق تبصره ذيل ماده واحده مصوبه‌ي مجلس، در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت كلي الزامي دانسته شده است؛ لذا مواد (6) و (7) اين موافقتنامه كه به ترتيب به موضوع اصلاح موافقتنامه و شيوه حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه اشاره دارند، مغاير با قانون اساسي نيستند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-