فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20432

تاريخ: 1399/8/14

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9802141 مورخ 14/‏07/‏1398؛

موضوع بند 3 تصويب‌نامه شماره 57222/‏ت 53367 هـ مورخ 16/‏5/‏1395 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 07/‏08/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

سيامك ره‌پيك

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-