فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1398/6/3

شماره: 9800752

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقاي ياسر عرب نژاد به موجب دادخواستي اعلام كرده ‌است كه: فراز اول بند 13-4 و تبصره 1 ماده 13 فرم قرارداد مشاركت مدني مصوب يك‌هزار و يكصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 26/‏6/‏1392 شوراي پول و اعتبار مبني بر اينكه: «13 - 4 : در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسيد مقرر، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل با بانك /‏ موسسه اعتباري و همچنين در مواردي كه شريك در اثناي مدت اين قرارداد به تشخيص بانك /‏ موسسه اعتباري از مفاد اين قرارداد تخلف نمايد، از تاريخ اعلام تخلف اخير توسط بانك /‏ موسسه اعتباري، مبلغي علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، كه بر اساس مفاد «آيين نامه مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري»، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۳9۶۵/‏ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ 3/‏8/‏1388 هيأت وزيران و طبق فرمول زير توسط بانك /‏ موسسه اعتباري محاسبه و اعلام مي‌گردد، پرداخت نمايد:

تعداد روز × (نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين + سود متعلقه) × مانده مطالبات

تعداد روزهاي واقعي سال × ۱۰۰

تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول اين ماده شامل مانده از اصل سهم الشركه پرداختي بانك /‏ موسسه اعتباري به علاوه سود مورد انتظار مي‌باشد كه شريك، ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گرديد.» با آيه 29 سوره مباركه نساء «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-