فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عبدالعزيز هدايت مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 5 مصوبه جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 3 /2/ 1387.

بررسي : ظاهر اين است كه گرفتن5/ 1 درصد در ماه (18درصد در سال) در واقع اخذ كارمزد نمي‌باشد زيرا معامله‌اي كه ثمن جنس خريداري شده اقساطي است واقع شده و كارمزدي نداشته است لكن بر اساس صراحت مصوبه، بخاطر استمهال و مهلت دادن در تأخير اقساط سررسيد شده اين مبلغ گرفته مي‌شود و اين وجه ربا بوده و خلاف بيّن شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-