فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 101262
تاريخ: 1365/12/2
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
با توجه به ضرورت هماهنگي و ايجاد تمركز در دفاع غير نظامي در زمان جنگ و بويژه در شرائط كنوني كه شهرهاي كشور اسلاميمان زير فشار بمباران شديد و گسترده هواپيماهاي رژيم بعثي عراق قرار گرفته خواهشمند است با توجه به اصل 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمايند:
آيا تشكيل سازماني تحت عنوان سازمان دفاع غير نظامي زير نظر نخست وزير جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاه‌هاي اجرائي و برنامه‌ريزيهاي لازم بمنظور انجام پدافندِ غير عامل و بسيج امكانات همه دستگاه‌هاي اجرائي در اين راستا با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مخالفت دارد يا خير؟
ميرحسين موسوي‌
نخست وزير
65/11/30
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-