فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:91/31/46909
تاريخ:1391/3/17
بسمه تعالي

محضر حضرت آيت ... جنتي (دامت بركاته) 
دبير معزز و محترم شوراي نگهبان 
باسلام و تحيت
نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحب نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرائي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سئوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سئوالات ذيل پاسخ داده شود. 
1ـ با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را برعهده دارند، مقصود از مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟
2ـ آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند از ابزارهايي مانند تشكـيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟ 
3ـ آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي شود؟ 

كدخدائي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-