فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:6519/ 48938
تاریخ: 30/ 1/ 1393
ج- نامه دولت (مرحله دوم)
شورای محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 53520/ 30/ 92 مورخ 27/ 12/ 1392 در خصوص اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، بدین وسیله اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا که به شرح زیر در جلسه 24/ 1/ 1393 هیئت وزیران تصویب شده است به منظور اقدام معمول اعلام می­شود:
1- در بندهای (و) ماده (1)، (3) ماده (9) و (11) ماده (15) و ماده (28)، واژه­های «توقفگاه»، «تسهیلات مالی خارجی» و «کارکنان» به ترتیب جایگزین واژه­های «پارکینگ»، «فاینانس» و «پرسنلی» می­شوند.
2- مواد (14)، (17)، (26) و (30) به شرح ذیل اصلاح می­شود:
ماده 14 ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق­العاده با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و تصمیمات آنها با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.
ماده 17 ـ هیئت مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می­باشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانت­دار صاحب نظر در حوزه های مرتبط، به مدت سه سال انتخاب می­شوند. از بین پنج عضو یاد شده، باید دو عضو در حوزه­های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه­های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه­ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیئت مدیره پس از انقضای مدت یاد شده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دورهýهای بعد بلامانع است.
ماده 26 ـ مدیرعامل شرکت از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانت­دار با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می­شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر است و قدرت اجرایی خواهد داشت. 
تبصره ـ مدیرعامل شرکت ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.
ماده 30 ـ شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانت­دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.
3 ـ در بند (2) ماده (23) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط و» قبل از عبارت «متناسب با موضوع» اضافه می­شود. 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-