فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/65/2
تاريخ: 13/ 7/ 1367
شوراى محترم نگهبان (سلمكم اللّه‏)
پس از سلام؛
 به پيوست، يك نسخه از شكايت شركت مسافرتى و جهانگردى سفرمن و آيين‏نامه مربوطه، خدمت شما ارسال مى‏گردد.
شركت شاكى، مدعى است كه ماده 8 آيين‏نامه، خلاف شرع مى‏باشد. انتظار مى‏رود نسبت به ماده ياد شده، فقهاى محترم شوراى نگهبان، نظر خود را اعلام دارند تا پرونده در جريان رسيدگى قرار گيرد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-