فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 28 /2/ 82
شماره: 2657 /82/ 1
                               
حضرت آيت الله جنتي «دام توفيقه»
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام
در اجراي موقومه‌هاي مورخ 21 /2 /82 رياست محترم قوه قضائيه در هامش نامه‌هاي شماره 11146/ت- 15 /2/ 82 و مورخ 21 /2/ 82 حجت الاسلام آقاي موسي قرباني نماينده قاينات در مجلس شوراي اسلامي داير بر اظهار نظر شرعي آن شوراي محترم در خصوص قطعي بودن يا نبودن آراي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، كه منجر به صدور دادنامه شماره 236-2/ 8/ 81 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مورد گرديده است، بمنظور اعلام نظر شوراي محترم نگهبان به پيوست ايفاد مي‌گردد. /7
محمود شيرج
رئيس نهاد قوه قضائيه
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-