فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 448 - ق
تاريخ : 4 /12 /59
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
عطف به مراسله شماره م/70 مورخ 30/ 11/ 59 آن شوراي محترم به اطلاع مي رساند .
مجلس شوراي اسلامي درجلسه 3/12/59 بادرخواست تمديدمهلت اظهارنظرنسبت به لايحه اضافه شدن مدت شش ماه به موعدتسليم ترازنامه وحساب سودوزيان واظهارنامه مالياتي شركت هاي تحت نظربنيادمستضعفان موافقت نمود .
رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبرهاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-