فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شوراي محترم فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با سلام؛ نظر به اينكه كراراً در كيفرخواستهاي صادره به مواد 5 و 6 از قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 كه مربوط به فريب در ازدواج مي‌باشد استناد مي‌گردد و اغلب با انكار ازدواج قبلي وسيله زوج اعم از اينكه منجر به طلاق شده يا نشده باشد مربوط مي‌باشد و مجازات مواد مزبور نيز شش ماه تا دو سال حبس منظور شده است و اين دادگاه مردد است در اينكه آيا مواد مزبور كلاً و يا از بعضي جهات و مصاديق مخالف شرع مي‌باشد يا خير؟ لذا مستدعي است نظرات عالي را بمنظور تنوير ذهن اين دادگاه ابراز فرمايند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-