فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/29/63
تاريخ: 9/ 2/ 1365
شوراى محترم نگهبان (ايدكم اللّه‏ تعالى)
پس از اداء سلام و تحيت؛
 به پيوست فتوكپى دادخواست آقاى سيدكاظم شريعت كه مدعى خلاف شرع بودن ماده 12 آيين‏نامه اجرايى لايحه قانونى راجع به حق‏التحرير دفاتر اسناد رسمى است، طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى خدمت شما ارسال مى‏شود. مقتضى است نظر فقهاى آن شورا در رابطه با ماده مزبور اعلام شود تا ديوان بتواند درباره پرونده مزبور طبق مقررات قانونى حكم صادر كند.
دوام توفيق شما را در خدمت به اسلام و انقلاب از خدا خواهانيم.
رياست هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-