فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست اداره اوقاف و امور خيريه لواسانات و رودبار قصران مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده واحده يكصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 6/ 9/ 1387 شوراي شهر لواسان.
بررسي: ماده واحده مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه همانگونه كه در گزارش كارشناس رسمي دادگستري نيز تصريح شده است اراضي موسوم به تپه سرخي جهت احداث غسالخانه و قبرستان از طرف شهرداري به مسئولين مربوطه واگذار شده بوده است و با توجه به مدارك موجود در پرونده اين اراضي جهت قبرستان و غسالخانه وقف شده‌اند و حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج2، ص55، كتاب الوقف، مسئله3) وقف معاطاتي را در امثال مساجد و مقابر كافي مي‌دانند.
بنابراين در فرضي كه شهرداري حق واگذاري اراضي مذكور جهت وقف براي غسالخانه و قبرستان را دارا باشند وقف معاطاتي تحقق يافته است و مصوبه يك‌صد و سي و چهارمين جلسه مورخ 6/ 9/ 1387 شوراي شهر لواسان بر خلاف مقتضاي وقف و خلاف‌شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-