فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ‌قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه آمبولانس مورد نياز دانشگاه تهران با استفاده از‌معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي
مصوب 1359/12/05

‌ماده واحده - نوع آمبولانس مذكور در لايحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه آمبولانس مورد نياز دانشگاه تهران با استفاده از‌معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي مصوب 59.1.27 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از فولكس واگن به تويوتا اصلاح مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-